Mõõtmised ja audit
Veendu oma elektripaigaldiste ohutuses!
 • Meil on olemas vajalikud akrediteeringud ja load
 • Teostame auditeid ja kontrollmõõtmiseid
 • Veendu oma elektripaigaldiste ohutuses ja nõutelevastavuses

AS KH Energia-Konsult mõõtelabor (L102) viib läbi erinevaid elektri- ja valgustuspaigaldiste kontrollmõõtmisi.

 • Isolatsioonitakistus;
 • rikkesilmuse näivtakistus;
 • rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
 • ahela katkematuse kontroll;
 • maandustakistus;
 • pinnase eritakistus;
 • pingetaluvuse teim;
 • valgustiheduse mõõtmine

Lisaks akrediteerimisulatuses toodule teostame elektripaigaldiste/seadmete võrguanalüüsi, sh harmooniliste mõõtmisi.

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse auditi. Auditi eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle vastavust seaduses sätestatud nõuetele. Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Selle alusel jaguneb audit kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.

Elektripaigaldise võib kasutusele võtta, kui see on läbinud eelneva auditi ja elektripaigaldise kohta on väljastatud auditi tunnistus.

Erakorraline audit teostatakse, kui elektripaigaldise omanik, kasutaja või käidukorraldaja peab seda ohutuse tagamiseks vajalikuks või kui riikliku järelevalve teostaja seda nõuab.

Kontrollmõõtmiste tellimiseks täida kontrollmõõtmiste tellimisleht, (auditi tellimisel koos kontrollmõõtmistega ei ole vaja kontrollmõõtmiste tellimislehte eraldi täita) allkirjasta digitaalselt ning saada info@khenergia.ee

 1. Täida ära auditi tellimisleht.
 2. Allkirjasta digitaalselt.
 3. Saada allkirjastatud avaldus info@khenergia.ee

Eramute esmane audit või kortermajade korraline audit (koos vajalike kontrollmõõtmistega) algab 200st eurost + KM.
Muude elektripaigaldiste ja personaalse pakkumise saamiseks palume esitada hinnapäringu.

KH Energia-Konsult

Kogemus

Oleme teostanud kontrollmõõtmiseid ja auditeid juba mitukümmend aastat.

Kõik vajalik

Olgu sinu sooviks korraline või erakorraline audit, kontrollmõõtmine või miski muu. Leiame lahenduse.

Meeskond

Meie meeskond koosneb aastaid tegutsenud spetsialistidest, kes on tänu aastatepikkusele tööle ühed oma ala parimatest.

Üle Eesti

Teostame auditeid ja kontrollmõõtmiseid üle terve Eesti.

Mõistlik hind

Meie teostatud audit ja kontrollmõõtmine on alati taskukohase hinnaga.

Kiire ja professionaalne

Teostame vajalikud tööd kiirelt ja professionaalselt - ilma üleliigse prahi ja mürata.

Hinnapäring vorm

Täitke allolev vorm ja me võtame peagi ühendust.

Kontaktandmed