Firma põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv.

Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki asjaajamisi: paberite korda ajamist, töid ja hooldusi alates tellija soovi kuulamisest ja analüüsimisest kuni valmisehitatud, töökorras, pingestatud ja täitedokumentidega varustatud elektripaigaldise üleandmiseni tellijale.

1 M
Töötunde
1 '000
Paeluvat tellimust

Oleme enda pika tegutsemisaja jooksul viinud läbi üle kahe tuhande projekti, seega võib julgelt öelda, et meie spetsialistid on kokku puutunud väga erinevate ülesannetega.

Kui soovid suure kogemusepagasi ning kindla käega professionaale enda elektriprobleeme lahendama, võta meiega ühendust!

Juhtkonna poliitika avaldus

AS KH Energia-Konsult juhtimispoliitika põhieesmärk on töötajate tervise väärtustamine, keskkonnasäästlikkus ja tööde kvaliteedi ja klientide rahulolu pidev suurendamine, mis väljendub ettevõtte juhtkirjas: Meie ei vali tellijat – tellija valib meid!