elektriehitus
Elektriehitus üle Eesti – KH Energiast!
  • Sisepaigaldised
  • Välispaigaldised
  • Alajaamad
  • Madal- ja keskpinge õhuliinid ja kaabelliinid
  • Välis- ja tänavavalgustused

KH Energia-Konsult

Kogemus

27 aastat kogemust elektriehituste läbiviimisel.

Komplektteenus

Viime elektriehituse läbi algusest lõpuni, ideest teostuseni.

Meeskond

Meie elektriehituse osakonnas töötavad vaid aastaid õppinud ning praktiseerinud inimesed, oma eriala parimad.

Professionaalsus

Meie pikaajaline kogemus turul lubab pakkuda parimat teie vajadustele vastavat teenust.

Lai tegevusala

Sise- ja välispaigaldistest alajaamadeni. Vajadusel koostame projekti ning peale elektripaigaldise püstitamist teostame soovi korral järjepidevat hooldust.

Üle Eesti

Lahendame probleemid olenemata asukohast. Meie spetsialistid liiguvad kiiresti ning vastavalt väljakutsetele.