ELEKTRIkäit
Kõik käidutööd ühest kohast!

Meie elektripaigaldiste hooldusteenus sisaldab järgmiseid töid:

  • Käidukava koostamine
  • Igakuine paigaldiste kontroll
  • Kilpide ülevaatus, kaabelduse seisukorra määramine
  • Valgustite kontroll ja korrastamine
  • Garanteeritud rikete kõrvaldamine 24h                                 

Meie võrkude käiduosakonna töö hõlmab endas:

  • Elektriprojekteerimist (alajaamad, kaabel- ja õhuliinid)
  • Alajaamade, kaabelliinide ja õhuliinide ehitust
  • Ajutiste elektriliinide rajamist
  • Olemasolevate liinide ja seadmete remonti ja hooldust
  • Rikete likvideerimist ja operatiivteenust

KH Energia-Konsult

Kogemus

Teostame käiduteenust üle 150le kliendile ja objektile.

Vajalikud load

Meil on kõik käiduteenuse jaoks vajalikud load ja akrediteeringud.

Meeskond

Meie hoolikalt valitud meeskond koosneb vaid oma ala spetsialistidest, kes on aastaid praktiseerinud.

Algusest lõpuni

Teostame käidutööd projekteerimisest hoolduseni.

Professionaalsus

Lahendame sinule vajalikud käidutööd kiiresti ja oskuslikult. Töö saab tehtud ilma üleliigse müra ja prahita.

Üle Eesti

Projekteerime elektripaigaldisi üle Eesti, olenemata asukohast. Meie spetsialistid liiguvad kiiresti ning vastavalt väljakutsetele.